sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Chị Lương Ngọc Hiền
Kinh Doanh
0937 973 332 - 01226 880 069

lồng trữ hàng

Lồng trữ hàng chân dùng sắt hộp
Lồng trữ hàng chân dùng sắt hộp
Lồng trữ hàng có bánh xe dạng cao
Lồng trữ hàng có bánh xe dạng cao
Lồng trữ hàng dạng cao
Lồng trữ hàng dạng cao
Lồng trữ hàng loại chân cao
Lồng trữ hàng loại chân cao
Lồng trữ hàng sơn tĩnh điện loại chân cao
Lồng trữ hàng sơn tĩnh điện loại chân cao
Lồng trữ hàng có nắp
Lồng trữ hàng có nắp
Lồng trữ hàng có phủ tấm nhựa
Lồng trữ hàng có phủ tấm nhựa
Lồng trữ hàng không chân có bánh xe
Lồng trữ hàng không chân có bánh xe
Lồng sắt chứa hàng
Lồng sắt chứa hàng
Lồng trữ hàng có chân và bánh  xe
Lồng trữ hàng có chân và bánh xe
Lồng trữ hàng có nắp
Lồng trữ hàng có nắp
Lồng trữ hàng
Lồng trữ hàng
lồng trữ hàng
lồng trữ hàng
Lồng trữ hàng có mâm tol ở đáy
Lồng trữ hàng có mâm tol ở đáy
Lồng trữ hàng có phủ tol
Lồng trữ hàng có phủ tol
Lồng trữ hàng dạng to
Lồng trữ hàng dạng to
Lồng trữ hàng sơn tĩnh điện
Lồng trữ hàng sơn tĩnh điện
Lồng trữ hàng xếp chồng
Lồng trữ hàng xếp chồng