sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Chị Lương Ngọc Hiền
Kinh Doanh
0937 973 332 - 01226 880 069

Lồng Trữ Hàng

Lồng trữ hàng có chân và bánh  xe
Lồng trữ hàng có chân và bánh xe
Lồng trữ hàng
Lồng trữ hàng
Lồng trữ hàng có phủ tol
Lồng trữ hàng có phủ tol
Lồng trữ hàng sơn tĩnh điện
Lồng trữ hàng sơn tĩnh điện
Lồng trữ hàng xếp chồng
Lồng trữ hàng xếp chồng
Lồng trữ hàng có nắp
Lồng trữ hàng có nắp
Lồng trữ hàng có phủ tấm nhựa
Lồng trữ hàng có phủ tấm nhựa
Lồng trữ hàng không chân có bánh xe
Lồng trữ hàng không chân có bánh xe

Xe Đẩy Bàn

Xe đẩy bàn  khi gặp lại
Xe đẩy bàn khi gặp lại
Xe đẩy bàn 2 tầng
Xe đẩy bàn 2 tầng
Xe đẩy bàn màu vàng
Xe đẩy bàn màu vàng
Xe đẩy bàn màu tím
Xe đẩy bàn màu tím

Xe Đẩy Hàng

Xe đẩy 2 cửa
Xe đẩy 2 cửa
Xe đẩy 2 tầng
Xe đẩy 2 tầng
Xe đẩy hàng 2 cửa dạng nhỏ
Xe đẩy hàng 2 cửa dạng nhỏ
Xe đẩy
Xe đẩy